Välj en sida

Om nätverket Svenska kulturlandskap

Kort info-material om nätverket

Det finns en kort info som presenterar nätverket Svenska kulturlandskap. Du kan hämta den här.

En inspirerande artikel om en gård i Östergötland hittar du här.

Nätverket Svenska kulturlandskap fokuserar på traditionella skötselmetoder i kultur­landskapet. Nätverket vill samla in och dokumentera kunskap om olika skötselmetoder samt vid behov initiera metodutveckling. Nätverket arbetar för att vidareförmedla denna kunskap till brukare, entreprenörer, förvaltare och beslutsfattare, genom till exempel seminarier, föredrag, workshops, filmer och trycksaker. Vårt mål är att traditionella skötselmetoder förblir levande, används och bidrar till att höga natur-och kulturvärden i kulturlandskapet bevaras och utvecklas.

Nätverkets huvudmän är

Hantverkslaboratoriet och Riksantikvarieämbetet.