Välj en sida

Aktuellt

Nyhetsbrev nr 2- 2019

6 maj skickades årets andra nyhetsbrev ut.

Fick du det inte i din e-postlåda så kan du läsa det här. Tidigare nyhetsbrev hittar du här.

Skulle du vilja stå på nätverkets sändlista och få nyhetsbreven (fyra per år), fyll i dina kontaktuppgifter här.

Nyhetsbrev nummer 1 – 2019

27 februari skickades årets första nyhetsbrev ut.

Fick du det inte i din e-postlåda så kan du läsa det här. Tidigare nyhetsbrev hittar du här.

Skulle du vilja stå på nätverkets sändlista och få nyhetsbreven (fyra per år), fyll i dina kontaktuppgifter här.

Nyhetsbrev nr. 1 2018

28 februari skickades årets första nyhetsbrev ut.

Fick du det inte i din e-postlåda så kan du läsa det här. Tidigare nyhetsbrev hittar du här.

Skulle du vilja stå på nätverkets sändlista och få nyhetsbreven (fyra per år), fyll i dina kontaktuppgifter här.

Nyhetsbrev nr. 4 2017

29 november skickades årets fjärde nyhetsbrev ut.

Fick du det inte i din e-postlåda så kan du läsa det här. Tidigare nyhetsbrev hittar du här.

Skulle du vilja stå på nätverkets sändlista och få nyhetsbreven (fyra per år), fyll i dina kontaktuppgifter här.

Om skötsel av gräsmattor i historiska trädgårdar

Hur anlade man en gräsmatta på 1600-talet och när kom cylindergräsklipparen till Sverige? Hur kan vi idag arbeta med våra historiska gräsmattor på ett sätt som både är praktiskt genomförbart och som främjar det kulturhistoriska värdet?

Nu är skriften om skötsel av gräsmattor i historiska trädgårdar publicerad. Den vänder sig till trädgårdsmästare i historiska miljöer och antikvarier samt förvaltare av det gröna kulturarvet. Syftet med skriften är att bilda kunskapsunderlag för frågor som rör skötseln av gräs. Skriften ges ut av Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs Universitet. Grässkriften är ett resultat av projektet utvecklande skötsel som har pågått 2015-17. Huvudförfattare är Klara Holmqvist och medförfattare är Joakim Seiler.

Skriften finns både som PDF på Riksantikvarieämbetets hemsida och går att beställa i tryck (Print on demand) till en kostnad av 99 kronor. Skriften hittar du här.