Välj en sida

Vad är på gång?

Kurser, resor, träffar med mera

 

Naturvårdsbränning i gräsmarker – Östersund och Rödön i Jämtland – 6-7 maj 2019

Välkommen till temadagar kring småskalig gräsbränning som ett alternativ till slåtter och ett sätt att förbättra betet och den biologiska mångfalden. Branden har länge använts för att förbättra våra gräsmarker. Idag hotas många ängs- och betesmarker av igenväxning. Därför ordnar Länsstyrelsen nu en teoridag och en uppföljande praktisk dag med Kill Persson, naturvårdskonsult med bränning som specialområde (MiNa, Miljöpedagogik&Naturvård). Lite mer info finns här. Det går bra att delta endast dag ett om man vill. Anmälan senast 30 april (begränsat antal deltagare) Ninni Nordlund 072–570 74 01 (även sms) ninni.nordlund@lansstyrelsen.se

Utveckla kunskaperna om skötsel i kulturlandskapet – dialogseminarium 13 maj 2019

Hantverkslaboratoriet arbetar under året med en förstudie, med målet att utveckla ett treårigt projekt. Tanken är att skapa möjlighet att fördjupa och utveckla kunskaper om olika aspekter av praktisk skötsel i kulturlandskap. Nu hoppas vi att du vill vara med och dela tankar och synpunkter kring vad det här ska komma att innehålla.

Därför bjuder vi in till dialogträff 13 maj i Linnés Råshult i Småland. Välkommen att delta! Mer info finns i inbjudan.

 

 

Utveckla kunskaperna om skötsel i kulturlandskapet – dialogseminarium 20 maj 2019

Hantverkslaboratoriet arbetar under året med en förstudie, med målet att utveckla ett treårigt projekt. Tanken är att skapa möjlighet att fördjupa och utveckla kunskaper om olika aspekter av praktisk skötsel i kulturlandskap. Nu hoppas vi att du vill vara med och dela tankar och synpunkter kring vad det här ska komma att innehålla.

Därför bjuder vi in till dialogträff 20 maj i Vallby friluftsmuseum i Västerås. Välkommen att delta! Mer info finns i inbjudan.

 

Utveckla kunskaperna om skötsel i kulturlandskapet – dialogseminarium 21 maj 2019

Hantverkslaboratoriet arbetar under året med en förstudie, med målet att utveckla ett treårigt projekt. Tanken är att skapa möjlighet att fördjupa och utveckla kunskaper om olika aspekter av praktisk skötsel i kulturlandskap. Nu hoppas vi att du vill vara med och dela tankar och synpunkter kring vad det här ska komma att innehålla.

Därför bjuder vi in till dialogträff 21 maj i hälsingegården Erik-Anders i Söderhamn. Välkommen att delta! Mer info finns i inbjudan.

Vill du lära dig bygga ett smålandsstaket? Gunnarp i Falkenbergs kommun i Halland – 31 augusti 2019

Trägärdesgårdskurs kommer att hållas i Gunnarp i Falkenbergs kommun: lördag 31 augusti 2019 kl 9-16. Staketet kring Stallbrostugan, som är hembygdsgård i Gunnarp, kommer att ersättas med ett smålandsstaket. Arbetet och kursen pågår kl 9-16. Kursen är kostnadsfri. Tag med matsäck för en dag och arbetskläder. Redskap som behövs är: spett, slägga, klubba, såg, yxa, grensax; tag gärna med. Anmäl dig till: länsstyrelsen, Lena Berglund, lena.berglund@lansstyrelsen.se eller 010-224 32 11, senast 12 augusti, ange personuppgifter och om du har jordbruksmark.