Välj en sida

Vad är på gång?

Kurser, resor, träffar med mera

 

Betesplanerings-kursdag om nöt, i Värmland – 28 april 2020

BETESPLANERING – Bra bete för företaget, djuren och marken! Hur kan naturbetesmarken vara en resurs i produktionen? Och hur ska man tänka i sin betesplanering för att naturbetet ska ge bra foder och naturvärden? Länsstyrelsen Värmland anordnar två...

Betesplanerings-kursdag om får, i Värmland – 9 juni 2020

BETESPLANERING – Bra bete för företaget, djuren och marken! Hur kan naturbetesmarken vara en resurs i produktionen? Och hur ska man tänka i sin betesplanering för att naturbetet ska ge bra foder och naturvärden? Länsstyrelsen Värmland anordnar två...