Välj en sida

Vad är på gång?

Kurser, resor, träffar med mera

 

Betesplanerings-kursdag om får, i Värmland – 9 juni 2020

BETESPLANERING – Bra bete för företaget, djuren och marken! Hur kan naturbetesmarken vara en resurs i produktionen? Och hur ska man tänka i sin betesplanering för att naturbetet ska ge bra foder och naturvärden? Länsstyrelsen Värmland anordnar två...

Slåtterdag i Veckla äng utanför Vadsbro – 25 juli 2020

Följ med när vi besöker Veckla äng utanför Vadsbro för att hjälpa till med slåttern! Ängens dag är en dag full av olika ängsaktiviteter. Under förmiddagen kommer två vinnare i lieslåtter att visa och lära ut lieslåtter, knackning och slipning och sedan får alla som...