Välj en sida

Fäbodar

Föreningen Sveriges Fäbodbrukare

Föreningen Sveriges Fäbodbrukare är en öppen, partipolitiskt obunden ideell intresseorganisation för landets omkring 200 kvarvarande aktiva fäbodbrukare samt alla som är intresserade av och vill stödja fäbodbruket och fäbodkulturen i Sverige.

Mer att läsa

Fäbodbrukare – Camilla Eriksson & Tina Wangenfors, SLU 2012

Fäbodkultur – Institutet för språk och folkminnen 2015

Fäbodskog och fäbodbruk – Kelvin Ekeland & Gunvor Gustafson, Jordbruksverket 1997

Perspektiv på säterbruk och fritt skogsbete – Kelvin Ekeland

Biologiskt kulturarv i Dalarnas fäbodmiljöer – Tomas Ljung med flera

Biologiskt kulturarv i Jämtlands fäbodmiljöer – länsstyrelsen i Jämtlands län

Biologiskt kulturarv i Värmlands fäbodmiljöer – länsstyrelsen i Värmlands län

Handlingsplan för säterbruket i Värmland – länsstyrelsen i Värmlands län

Vägar framåt. En behovskartläggning av fäbodbruket i Sverige – Jordbruksverket & Attime.

Fäbodar – en viktig resurs för framtiden – tidskriften Mathantverk nr. 2 2019

Fäbodar och fäboddrift

I norra och mellersta Sveriges inland har ända in i modern tid fäbodbruket spelat en avgörande roll för folkförsörjningen. Över hela skogslandet har säsongsbosättningar funnits, dit man fört kreaturen på skogsbete om sommaren. Än idag finns många gamla fäbodställen kvar, med gamla timmer- stugor på en öppen gräsvall i skogen.

Under åren 2016-2019 pågår ett svensk-norskt samarbetsprojekt  som kallas ”kunskapsinsamling för bättre lönsamhet i mathantverk och fäbodbruk”.

skriften går att beställa i pappersformat eller hämta i digitalt format

En skrift gjord av Tomas Ljung, från Centrum för biologisk mångfald vid SLU i Uppsala (2011).