Välj en sida

Kunskapsbank

Här samlas fler och fler texter, tips, länkar m.m. Klicka på: fokusområden   fler teman  länkar

 

fokusområden

Under kommande år arbetar nätverket vidare med kunskapsutveckling i åtta olika fokusområden. Framöver kan de komma att kompletteras med fler.

länkar

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är den myndighet som arbetar med att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Vi har ansvar för frågor om kulturmiljön och kulturarvet och ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer och kulturföremål.

Hantverkslaboratoriet

Hantverkslaboratoriets uppdrag är dels att dokumentera och säkra hotade hantverkskunskaper, dels att säkra kvalitet och utveckla metoder inom fältet kulturmiljöns hantverk.

Sveriges hembygdsförbund

Sveriges Hembygdsförbund har i uppdrag att göra hembygdsrörelsen mer synlig i samhället. Föreningarna sitter på en enorm skatt av lokal historia som fler borde få del av. Vi är också övertygade om att en djupare kunskap om hembygden, den lokala platsen, har stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling.

Nordisk kulturlandskapsforbund

Nordisk Kulturlandskapsforbund er en ideell interesseorganisasjon som arbeider for ivaretakelse, bruk og utvikling av kulturlandskapet med dets kultur– og naturelementer. Forbundet ble grunnlagt i 1986, og har ca 350 medlemmer fordelt i de nordiske landene.

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola. Vi samarbetar med många olika organisationer och har inget eget vinstintresse. Uppsala län är vårt geografiska område.

Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar 40 områden från Örskär i norr till Landsort i söder där stiftelsen bedriver natur- och kulturbyggnadsvård.

Västkuststiftelsen

Västkuststiftelsens uppdrag är att bevara och vårda den västsvenska naturen och att stimulera friluftslivet. Vi vill Värna, Vårda och Visa naturen.

IALE Sverige

International Association for Landscape Ecology befrämjar tvärvetenskaplig forskning och utveckling av kunskap inom landskapsrelaterade områden (landskapsarkitektur, naturvetenskap, geografi och social vetenskap), och stöder kommunikation mellan forskare och praktiker.

Centrum för Biologisk Mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för kunskap om biologisk mångfald och samhället. CBM bedriver forskning, utredningar, samverkan och informationsverksamhet.

Föreningen Sveriges Fäbodbrukare

Föreningen Sveriges Fäbodbrukare är en öppen, partipolitiskt obunden ideell intresseorganisation för landets omkring 200 kvarvarande aktiva fäbodbrukare samt alla som är intresserade av och vill stödja fäbodbruket och fäbodkulturen i Sverige.

Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Biosfärområde Östra Vätterbranterna inbjuder dig som är intresserad av att bli biosfärambassadör till en utbildning under våren. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om ÖVB, Unescos Man and Biosphere-program och begreppet hållbar utveckling.

Friluftsmuseer

Välkomna alla med intresse för pedagogik på friluftsmuseer, stora som små!

Lienätverket

Välkommen till nätverket för liens främjande! Här kommer du att upptäcka fördelarna med lien! Här kan du lära dig att bli bättre på lieslåtter, du kan hitta företagare som håller i kurser eller utför entreprenad. Det finns tillverkare och försäljare av utrustning.

Gotländska Ängskommittén

Gotländska Ängskommitténs webbplats för de gotländska ängarna.