Välj en sida
Stöd till natur- och kulturvård i skog

Stöd till natur- och kulturvård i skog

Du kan söka stöd från Skogsstyrelsen, för olika landskapsvårdande jobb i skog. Det kan handla om att gallra i ädellövbestånd, röja fram gamla stenmurar eller vårda andra kulturmiljöer, m.m. Läs mer här. bilden: utmark till Hörjelgården i...
Liehandboken

Liehandboken

Nu finns liehandboken av Rune Stenholm Jakobsen i tryck. Här kan du beställa den, eller hämta den i digital form.
Biologisk mångfald under tusen år

Biologisk mångfald under tusen år

En text av Sven G Nilsson som publicerades i Svensk botanisk tidskrift år 1997. Du hittar denhär. Länken finns också på sidan ”läsa” > ”publicerat”, under rubriken ”Andra lästips”, en bit ned på...
Vad menas med biologiskt kulturarv?

Vad menas med biologiskt kulturarv?

Biologiskt kulturarv är natur som berättar om kultur. Det utgörs av ekosystem, naturtyper och arter som uppstått, utvecklats, eller gynnats genom människans nyttjande av landskapet och vars långsiktiga fortlevnad och utveckling förutsätter eller påverkas positivt av...