Välj en sida
Att anlägga ängsmark

Att anlägga ängsmark

Lär dig mer om hur man kan öka örtrikedomen i denna film med Inger och Mats Runesson – 2019 utnämnda till ”Årets pollinatör”, ett pris som delas ut av nätverket Pollinera Sverige. Grattis Inger och Mats!
Om skötsel av gräsmattor i historiska trädgårdar

Om skötsel av gräsmattor i historiska trädgårdar

Hur anlade man en gräsmatta på 1600-talet och när kom cylindergräsklipparen till Sverige? Hur kan vi idag arbeta med våra historiska gräsmattor på ett sätt som både är praktiskt genomförbart och som främjar det kulturhistoriska värdet? Nu är skriften om skötsel av...
Om ängshävd och Stensjö by i Småland

Om ängshävd och Stensjö by i Småland

Riksantikvarieämbetet gör regelbundet webb-radio om olika kulturmiljöfrågor, den s.k. k-podden. 25 augusti kom ett inslag från nätverkets ängs-träff i juni, i Stensjö by i Småland. Info och länk till själva programmet här. Du kan också se en liten...