Välj en sida

Tips

Liehandboken

Liehandboken

Nu finns liehandboken av Rune Stenholm Jakobsen i tryck. Här kan du beställa den, eller hämta den i digital form.

Vad menas med biologiskt kulturarv?

Vad menas med biologiskt kulturarv?

Biologiskt kulturarv är natur som berättar om kultur. Det utgörs av ekosystem, naturtyper och arter som uppstått, utvecklats, eller gynnats genom människans nyttjande av landskapet och vars långsiktiga fortlevnad och utveckling förutsätter eller påverkas positivt av brukande och skötsel.