Välj en sida

Tips

Om skötsel av gräsmattor i historiska trädgårdar

Om skötsel av gräsmattor i historiska trädgårdar

Hur anlade man en gräsmatta på 1600-talet och när kom cylindergräsklipparen till Sverige? Hur kan vi idag arbeta med våra historiska gräsmattor på ett sätt som både är praktiskt genomförbart och som främjar det kulturhistoriska värdet?

Nu är skriften om skötsel av gräsmattor i historiska trädgårdar publicerad. Den vänder sig till trädgårdsmästare i historiska miljöer och antikvarier samt förvaltare av det gröna kulturarvet. Syftet med skriften är att bilda kunskapsunderlag för frågor som rör skötseln av gräs. Skriften ges ut av Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs Universitet. Grässkriften är ett resultat av projektet utvecklande skötsel som har pågått 2015-17. Huvudförfattare är Klara Holmqvist och medförfattare är Joakim Seiler.

Skriften finns både som PDF på Riksantikvarieämbetets hemsida och går att beställa i tryck (Print on demand) till en kostnad av 99 kronor. Skriften hittar du här.

Stöd till natur- och kulturvård i skog

Stöd till natur- och kulturvård i skog

Du kan söka stöd från Skogsstyrelsen, för olika landskapsvårdande jobb i skog. Det kan handla om att gallra i ädellövbestånd, röja fram gamla stenmurar eller vårda andra kulturmiljöer, m.m. Läs mer här.

bilden: utmark till Hörjelgården i Skåne